3.10.2020 LIIKE IMPROVISAATIOSSA

Tässä työpajassa tutkimme kehon käyttöä ja liikettä improvisaatiossa sekä ymmärrystä siitä, miten voimme kehollisuudella vaikuttaa kohtauksiin ja hahmojen luomiseen. Käymme monipuolisesti läpi erilaisia liikkeenlaatuja, improvisoimme liikkeellä ja etsimme omaa uniikkia tapaamme liikkua vapaasti, ilman vaatimuksia suorittaa liikettä teknisesti oikein. Työpajassa sivutaan myös statusilmaisua. Tutustumme lisäksi mimiikkaan, teemme miimisiä kohtauksia ja pohdimme liikkeen merkitystä improkohtauksissa. Tärkeänä apuvälineenä työpajassa toimii musiikki.

Ohjaaja:  Venla Sandgren

Aika ja paikka: Suvilahden puhdistamo 3.10.2020 kello 13.30-17.30

Hinta: 49 €