Menninkäiset

Teatteritaiteen perusopetuksen varhaiskasvatusryhmä. 

Menninkäiset on teatteritaiteen varhaiskasvatusryhmä, joka orientoi osallistujia teatteritaiteen perusopetuksen suuntaan. Ilo ja leikki ovat tärkeitä kaikessa opetuksessamme, mutta varhaiskasvatusryhmissämme niiden rooli korostuu entisestään. 

Opetus Merilahden peruskoululla tiistaisin kello 17.30-19. Ryhmää ohjaa sydämellinen, rakastettu Marjukka Myllyntaus.